درباره شرکت

شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی هوا مسیر در سال 1376 توسط آقای وارطان مسروپیان تاسیس گردیده است.
مدیران فعلی شرکت آقایان ابوالفضل صالحی و بیژن باختر از پیش کسوتان این صنف می باشند.
آقای ابولفضل صالحی کار حرفه ای را از شرکت هواپیمائی ایر فرانس در سال 1348 شروع کرده و طی سالهای متمادی فعالیت ، مدتها مدیر عامل شرکت خدمات مسافراتی هوا دریا بوده و اکنون رئیس هیئت مدیره هوا مسیر می باشند.
آقای بیژن باختر از سال 1345 کار حرفه ای خود را آغاز و از سال 1350 تا 1389 بعنوان مدیر شرکت اسکای ویز ( کیهان راه) فعالیت داشتند و اکنون به عنوان مدیر عامل این شرکت مشغول فعالیت می باشند.